Do pedagoga szkolnego może przyjść każdy uczeń, rodzic, nauczyciel gimnazjum i liceum, który ma kłopot i nie potrafi sobie z nim poradzić.

Pedagog szkolny:

 • rozpoznaje indywidualne potrzeby uczniów oraz analizuje przyczyny niepowodzeń szkolnych,
 • określa formy i sposoby udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiedniej do rozpoznanych potrzeb,
 • organizuje lub prowadzi różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
 • podejmuje w stosunku do uczniów działania profilaktyczne i wychowawcze wynikające z programu wychowawczo - profilaktycznego szkoły,
 • wspiera działania opiekuńczo-wychowawcze nauczycieli,
 • podejmuje działania, których celem jest rozwiązanie kłopotów materialnych uczniów,
 • realizuje różne zadania psychologiczne, konkretne działania to:
  • diagnozuje sytuację wychowawczą w celu wspierania rozwoju uczniów,
  • organizuje różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców, nauczycieli.

GODZINY PRACY PEDAGOGÓW

p. Alina Wyrzykowska


Dzień tygodnia

Godziny


Poniedziałek

 

8.00 – 14.00

 


Wtorek

 


8.00 – 13.30


Środa


8.00  -  11.30


Czwartek


8.00  -  13.30


Piątek


10.00  -  15.30p. Agnieszka Kisielewska - Siudyga

Dzień tygodnia

Godziny


Poniedziałek

 

9.00 - 10.30


Wtorek

 


14.30 – 16. 00


Środa


11.30  -  13.30


Czwartek


12.00  -  15.30


Piątek

 

9.00 - 10.30

Joomla Template - by Joomlage.com