Informacja o ochronie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w VIII Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida w Olsztynie w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 im. Cypriana Kamila Norwida w Olsztynie,10-685 Olsztyn, ul. E. Turowskiego 3 jest: Dyrektor VIII Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Olsztynie w ZSO 4 im. C.K. Norwida w Olsztynie;

2. Kontakt w sprawie informacji dotyczących danych osobowych: Inspektor Ochrony Danych Bogdan Gęsicki tel.: 505 060 404, e-mail: inspektor@i-od.pl;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a, b, c, d, e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w celu realizacji zadań statutowych szkoły;

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w VIII Liceum Ogólnokształcącym im. C. K. Norwida w Olsztynie w ZSO 4 im. C. K .Norwida w Olsztynie mogą być wyłącznie podmioty, którym ustawowo przysługuje takie uprawnienie;

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7. Dane osobowe przetwarzane w VIII Liceum Ogólnokształcącym im. C. K. Norwida w Olsztynie w ZSO 4 im. C. K. Norwida w Olsztynie będą przechowywane jedynie przez okres na jaki pozwalają przepisy prawa w zakresie realizowanych zadań przez Dyrektora Szkoły na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;

8. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej na podstawie: umów międzynarodowych i przepisów prawa zezwalających na takie przekazanie;

9. Wszystkie dane osobowe przetwarzane w VIII Liceum Ogólnokształcącym im. C. K. Norwida w Olsztynie w ZSO 4im. C. K. Norwida w Olsztynie, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. posiadają wymóg ustawowy;

10. Dane osobowe przetwarzane w VIII Liceum Ogólnokształcącym im. C. K. Norwida w Olsztynie w ZSO 4im. C. K. Norwida w Olsztynie na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4.


Dyrektor
VIII Liceum Ogólnokształcącego
im. C. K. Norwida w Olsztynie
w ZSO4 im. C.K.Norwida w Olsztynie
Elżbieta Michalska


Opublikował: Robert Jeleński
Publikacja dnia: 08.06.2018
Podpisał: Elżbieta Michalska
Dokument z dnia: 29.05.2018
Dokument oglądany razy: 489
21.02.2019 // zso4olsztyn.pl/bip